Zespół

Profesorowie zwyczajni
prof. dr hab. inż. Julita Dunalska
kierownik naukowy stacji
tel. 503 168 485, 573 001 473; mail: julita.dunalska@ug.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Edmund Ulenberg
specjalista geograf
tel. 58 684 60 17, p. 24; mail: edmund.ulenberg@ug.edu.pl

Rafał Głuszewski
referent techniczny
tel. 58 684 60 17, p. 24; mail: rafal.gluszewski@ug.edu.pl

Osoby współpracujące
mgr Monika Formela
administracja obiektem
tel. 725 991 145, p. 22; mail: monika.formela@ug.edu.pl