Koła naukowe

Stacja Limnologiczna współpracuje z poniższymi kołami naukowymi: