Woda

Geo-marsz w poszukiwaniu czystej wody

Grupa docelowa: klasa 4-8
Cel: Zapoznanie odbiorców z zagadnieniami z zakresu Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS), metodyki wykonywania podstawowych analiz laboratoryjnych niezbędnych do określenia jakości wody. Ponadto grupa docelowa zdobędzie umiejętności posługiwania się urządzeniami z grupy GPS oraz przeprowadzenia podstawowych analiz laboratoryjnych z zakresu oceny jakości wody.
Zakres warsztatów: Wprowadzenie w tematykę warsztatów, nawigacja terenowa z wykorzystaniem urządzeń GPS, pomiary fizyko-chemiczne w laboratorium, omówienie wyników i ocena jakości wody.
Czas trwania: 1,5-2 h dydaktyczne (zajęcia na terenie Stacji) lub ok. 3 h dydaktyczne (zajęcia na terenie Stacji + wyjście w teren)
Koordynator: dr Maciej Markowski, Wydział Oceanografii i Geografii UG


Zakwity sinic na kąpieliskach – zobacz jak wyglądają sinice pod mikroskopem

Grupa docelowa: klasa 4-6
Cel: Informowanie o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z obecności sinic na kąpieliskach.
Zakres warsztatów: Omówienie jak wyglądają sinice, które tworzą zakwity, gdzie i dlaczego się pojawiają, jakie mogą być negatywne skutki korzystania z wód, w których występują toksyczne sinice (prezentacja multimedialna). Wykonywanie preparatów mikroskopowych i oglądanie sinic tworzących zakwity (część praktyczna). W okresie maj-czerwiec i wrzesień, jeśli pogoda pozwoli, możliwa jest prezentacja pobierania próbek siatką fitoplanktonową z brzegu jeziora.
Czas trwania: 2,5-3 h dydaktyczne
Koordynator: dr Justyna Kobos, Wydział Oceanografii i Geografii UG


Czy wszystkie sinice są niebezpieczne?

Grupa docelowa: klasa 6-8
Cel: Informowanie o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z obecności sinic na kąpieliskach oraz o potencjalnym ich wykorzystaniu m.in. w medycynie, farmacji, biotechnologii.
Zakres warsztatów: Omówienie pozytywnych i negatywnych aspektów występowania sinic w środowisku (prezentacja multimedialna). Wspólne analizowanie możliwości wykorzystania związków produkowanych przez sinice, prezentacja już dostępnych na rynku artykułów (dyskusja). Wykonywanie preparatów mikroskopowych i oglądanie różnych gatunków sinic (część praktyczna).
Czas trwania: 2,5-3 h dydaktyczne
Koordynator: dr Justyna Kobos, Wydział Oceanografii i Geografii UG


Jeziora – wielkie archiwa wody

Grupa docelowa: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Cel: Celem warsztatów będzie zaprezentowanie roli jaką pełnią jeziora w rekonstrukcjach paleogeograficznych.
Zakres warsztatów: Podczas zajęć uczestnicy zapoznają ze znaczeniem ekosystemów jeziornych w kontekście rekonstrukcji naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska. Uczniowie będą mieli okazję obejrzeć pod mikroskopem zdeponowane na dnie zbiorników jeziornych ślady życia sprzed wielu tysięcy lat. Dowiedzą się jak na przestrzeni tysiącleci zmieniał się krajobraz Kaszub i jaką rolę w tych zmianach pełnił człowiek.
Czas trwania: 3 h dydaktyczne
Koordynator: dr Dawid Weisbrodt, Wydział Oceanografii i Geografii UG, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG


Wielki świat małych glonów – na tropie mikroskopijnych okrzemek

Grupa docelowa: klasa 4-6
Cel: Poznanie glonów z gromady okrzemek żyjących w środowisku wód słodkich na różnych podłożach.
Zakres warsztatów: Omówienie czym są, gdzie występują i jak wyglądają okrzemki, jedna z najliczniejszych gromad glonów (prezentacja multimedialna). Poznanie sposobów i samodzielne pobranie próbek okrzemek z różnych substratów (praca w terenie; część praktyczna). Oglądanie i rozpoznanie okrzemek charakterystycznych dla różnych podłoży i środowisk (praca z mikroskopem z wykorzystaniem preparatów stałych przygotowanych wcześniej przez prowadzącego warsztaty ; część praktyczna). Omówienie wyników analizy mikroskopowej – czy na różnym podłożu występują różne gatunki okrzemek (mini-dyskusja).
Czas trwania: 3 h dydaktyczne
Koordynator: dr Iwona Bubak, Wydział Oceanografii i Geografii UG


Wodne tajemnice – piękno w skali mikro czyli okrzemki

Grupa docelowa: klasa 6-8
Cel: Poznanie glonów z gromady okrzemek żyjących na różnych podłożach w środowisku wód słodkich.
Zakres warsztatów: Omówienie czym są, gdzie występują i jak wyglądają okrzemki, jedna z najliczniejszych gromad glonów (prezentacja multimedialna). Poznanie sposobów i samodzielne pobranie próbek okrzemek z różnych substratów (praca w terenie; część praktyczna). Oglądanie i rozpoznanie okrzemek charakterystycznych dla różnych podłoży i środowisk (praca z mikroskopem z wykorzystaniem preparatów stałych oraz kluczy do oznaczania okrzemek przygotowanych wcześniej przez prowadzącego warsztaty ; część praktyczna). Omówienie wyników analizy mikroskopowej – czy na różnym podłożu występują różne gatunki okrzemek (dyskusja).
Czas trwania: 3 h dydaktyczne
Koordynator: dr Iwona Bubak, Wydział Oceanografii i Geografii UG