Ćwiczenia terenowe

Harmonogram zajęć i ćwiczeń terenowych na Stacji Limnologicznej w Borucinie w 2022 roku

Przedmiot
Kierunek
Rok
Grupa*
Termin
Opiekunowie
Hydrograficzne metody badań Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód II L. 19 – 22.05 dr K. Nowiński
Polska Północna Geografia I L. 24 – 27.05 dr hab. E. Tomaszewski prof. UŁ
Kartowanie geologiczne Geologia II L. 3 – 8.06 dr R. Sokołowski
GISoteka Geografia 12 – 14.06 mgr A. Olszewska
Szkoła letnia GFzG I M. 1, 2 20 – 25.06 dr J. Filipiak, dr D. Weisbrodt, dr Ł. Pietruszyński, dr K. Nowiński
INQUA Peribaltic 27.06 – 1.07 dr D. Moskalewicz
Geomorfologia Geografia II L. A, B 4 – 7.07 dr D. Weisbrodt, dr R. Wróblewski
Meteorologia Geografia II L. A, B 8 – 11.07 dr M. Malinowska, dr J. Filipiak
Hydrologia Geografia II L. A, B 12 – 15.07 dr K. Jereczek-Korzeniewska, dr W. Maślanka, mgr Z. Lipińska, mgr M. Pawłowska, dr K. Nowiński
Hydrologia Geografia II L. C, D 16 – 19.07 dr W. Maślanka, mgr Z. Lipińska, mgr M. Pawłowska
Meteorologia Geografia II L. , D 20 – 23.07 dr M. Malinowska, dr J. Filipiak
Hydrologia Hydrografia morska I L. 16 – 19.08 mgr Z. Lipińska, mgr M. Pawłowska
Hydrologia Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I L. 22 – 26.08 mgr Z. Lipińska, mgr M. Pawłowska
Geomorfologia Geografia II L. C, D 29.08 – 01.09 dr hab. P. Woźniak prof. UG, mgr Ł. Elwirski
* liczebność grup w zależności od specyfiki zajęć (maksymalnie 30 osób)
L. – studia I stopnia (licencjackie)
M. – studia II stopnia (magisterskie)
UŁ – Uniwersytet Łódzki

UWAGA! Studenci odbywający ćwiczenia terenowe zobligowani są do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
UWAGA! Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG studenci odbywający ćwiczenia terenowe na Stacji w Borucinie zobowiązani są do uiszczenia opłaty noclegowej.